Przeskocz do treści
Czym jest work-life balance? | RealizujMY się
Przejdź do artykułów z obszaru Praca

Czym jest work-life balance?

Work-life balance (WLB) to koncepcja zarządzania czasem, stawiająca za cel odnalezienie równowagi pomiędzy życiem zawodowym (praca, kariera i ambicja), a życiem prywatnym (zdrowie, rozrywka, rodzina, duchowość). Sprowadzając ideę WLB do wymiaru praktycznego, żadna z tych stron nie może być dominująca. Każdy powinien mieć czas na obydwie aktywności – zgodne z wyznawanym systemem wartości, umożliwiające życiową samorealizację
 

Mówiąc o WLB warto sięgnąć do historii przełomu XIX i XX wieku, czyli drugiej rewolucji przemysłowej. To właśnie wtedy ukształtował się typ nowej gospodarki, gdzie dzieci u boku dorosłych zasilały szeregi fabryk i linii produkcyjnych, a dzień pracy trwał przynajmniej 12 godzin. Zdecydowanie nie było to korzystne dla biedniejącej oraz coraz liczniejszej klasy robotniczej. Już wówczas prekursorzy ruchów robotniczych obserwowali, że dla dalszego rozwoju gospodarki, dzień składający się z 8 godzin snu, 8 godzin pracy i 8 godzin życia prywatnego jest dużo bardziej efektywny. Zapewnia społeczeństwu dochód oraz czas wolny, samorealizację i możliwość nabywania dóbr wyprodukowanych. Idea WLB, w kształcie jaki znamy dzisiaj, narodziła się w Wielkiej Brytanii, gdzie była mocno akcentowana przez pracowników/czek dużych firm i korporacji domagających się równowagi między pracą, a życiem osobistym. 

W dzisiejszych czasach koncepcja WLB nabiera nowego i szerszego znaczenia. Pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na konieczność zachowania równowagi w życiu swojego pracownika, ponieważ to oni bezpośrednio czerpią z korzyści jakie WLB wnosi do firmy. Z jednej strony, stwarzanie rozwiązań zapewniających równowagę pomiędzy pracą, a życiem osobistym wpływa na zwiększenie produktywności pracownika/czki.
Jest on/ona mniej zestresowany/a, w następstwie czego rzadziej choruje, odczuwa większą satysfakcję z pracy i ma większą możliwość rozwoju swoich pasji zawodowych i pozazawodowych. Z drugiej strony, stosowanie rozwiązań WLB jest świetnym narzędziem employer brandingu (tworzenie wizerunku pracodawcy), gdyż pozwala na utrzymanie pracownika/czki w firmie (co nie generuje potencjalnych problemów rekrutacyjnych), buduje pozytywny wizerunek pracodawcy i lojalność osób zatrudnionych. 

 

Firmy, którym bliskie są założenia WLB, w swoją strategię zarządzania i politykę kadrową wpisują wachlarz działań sprzyjających równowadze życia prywatne/praca-zawodowa. Do najpopularniejszych zaliczyć można możliwość pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy, imprezy integracyjne, dodatkowe dni wolne od pracy do wykorzystania na rozwój swojego hobby, czy możliwość przyprowadzenia do biura swojego czworonoga. 

 

Polacy i Polki uważani/e są za jeden z najbardziej zapracowanych narodów, pracujemy dużo więcej niż powinniśmy, mamy też niewielkie doświadczenie we wdrażaniu WLB w firmach. W Szwecji w wybranych przedsiębiorstwach wprowadzono 6 godzinny czas pracy i wszystkie wskaźniki dotyczące efektywności pracowników i pracowniczek mają tendencję mocno wzrostową. Dobrym przykładem jest również japońska Toyota, która ograniczyła czas pracy do 6 godzin już 14 lat temu. Zdaniem zarządzających przedsiębiorstwem, pracownicy/czki są bardziej wypoczęci i chętniej wracają na drugi dzień do pracy. Wzrosła również ich efektywność i są mniej podatni na wypalenie zawodowe. 

Autorka: Agnieszka Jaśkiewicz-Kłosowska