Przeskocz do treści
Praca zdalna. Co oferuje rynek pracy? | RealizujMY się
Przejdź do artykułów z obszaru Praca

Praca zdalna. Co oferuje rynek pracy?

Dynamiczny rozwój rynku pracy, a także w dużym stopniu pandemia koronawirusa sprawiły, że system pracy zdalnej zyskał dużą popularność wśród polskich firm. Przyjrzyjmy się zatem co oferuje rynek pracy kandydatom zainteresowanym pracą w trybie on-line.  

Na początek warto wyodrębnić kilka profesji, wśród których specyfika pracy zdalnej jest wręcz standardem. W tym aspekcie na czele wysuwa się branża IT, oferująca pracę na stanowiskach: programista, tester oprogramowania, administrator sieci, grafik komputerowy, projektant stron internetowych. Jak wskazują badania, branża IT jest perspektywiczna i daje duże możliwości rozwoju osobistego i finansowego, także osobom z niepełnosprawnościami. Chcąc jednak pracować w obszarze IT, bardzo ważnym wymogiem pracodawców jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji i wykształcenia. Studia wyższe i wszelkiego rodzaju szkolenia z dziedziny IT bywają kosztowne. Pomocny w tym względzie może być program „Aktywny Samorząd” oferujący dofinansowanie ze środków PFRON do studiów dla osób z niepełnosprawnościami za pośrednictwem samorządów. Planując karierę zawodową warto rozważyć pracę w branży IT. Coraz więcej pracodawców oferuje płatne staże na początek drogi zawodowej, a następnie dalszy rozwój zawodowy.  

Drugim sektorem, w którym praca zdalna jest coraz częściej stosowaną formą jest sektor usług finansowych. Stanowiska, na jakie jest zapotrzebowanie to głównie: pracownicy księgowości, pracownicy windykacji, pracownicy ds. ubezpieczeń, analitycy danych, pracownicy ds. bankowości. Praca w tym obszarze w wymaganiach stawia na wykształcenie ekonomiczne, doświadczenie w finansach oraz bardzo często znajomość języków obcych na poziomie min. B1/B2.  

Kolejne obszary gdzie łatwej o pracę on-line to tzw. Freelancing. Tu możemy wyodrębnić pracę przy: fotografowaniu i edytowaniu zdjęć, pisaniu tekstów, prowadzeniu profilów firm w mediach społecznościowych, zajmowanie się komunikacją Public Relations, pozycjonowaniem, udzielaniem lekcji języków obcych przez rożnego rodzaju komunikatory, świadczenie usług konsultingowych, uczenie innych na kursach online z najróżniejszych dziedzin. 

Decydując się na podjęcie pracy zdalnej, warto mieć na uwadze również kompetencje miękkie, jakie powinien posiadać pracownik zdalny. Wśród najważniejszych należy wymienić: umiejętność organizacji czasu pracy, mobilizację i terminowość. Do tego zestawu należy dodać także umiejętność współpracy z innymi, unikanie konfrontacji, dążenie do jasnej, pełnej szacunku komunikacji oraz nawiązywania i utrzymywania relacji. Choć czynniki te mają duże znaczenie, niezależnie od formy pracy, to w przypadku pracowników wykonujących swoje obowiązki poza biurem są szczególnie istotne, ze względu na brak codziennego, naturalnego kontaktu, bieżącej wymiany informacji i pozawerbalnego przekazu. Komunikacja pozbawiona płaszczyzny niewerbalnej (mimika, postawa, gestykulacja, ton głosu) generuje dużo więcej zniekształceń interpretacyjnych, emocjonalnych oraz co oczywiste — percepcyjnych. 

Jak widać, rynek pracy oferuje szeroki wachlarz stanowisk pracy wykonywanej w warunkach zdalnych. Przyjrzymy się jakie korzyści zatem dostrzegają pracownicy zdalni wykonujący pracę w tej formie. Najczęściej wskazywane to: oszczędność czasu na dojazdy, brak stresu w drodze do pracy (komunikacja miejska, uciążliwe korki na mieście), mniejszy chaos w miejscu pracy – praca bardziej samodzielna, dostępność pracy z każdego miejsca zamieszkania.  

Korzyści z pracy świadczonej w formie on-line płyną także dla pracodawców. Wśród głównych atutów zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oprócz dofinansowania z PFRON (do wynagrodzenia, dostosowania miejsca pracy) jest otwartość na kształtowanie różnorodności w firmach. Z opinii pracodawców wynika, że osoby z niepełnosprawnościami wnoszą nowe spojrzenie i nową jakość w miejscu pracy. Coraz większy odsetek pracodawców skupia się przede wszystkim na kwalifikacjach i potencjale pracowników z niepełnosprawnościami. To napawa nadzieją, że powoli odchodzimy od stereotypowego podejścia w kwestii zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. 

Istnieją również inne korzyści płynące z pracy zdalnej. Według badań realizowanych na zlecenie organizacji Greenpeace, częstsza praca zdalna wpłynie korzystnie na nasz klimat. Przyczyni się do tego zmniejszenie emisji CO2 z sektora transportu drogowego, a także odciążone zostaną miejskie drogi.  

Na koniec kilka wskazówek, na jakie oferty aplikować, a których unikać. Szukając pracy zdalnej, warto przede wszystkim sprawdzać, kto taką pracę oferuje, kto stoi za konkretnym ogłoszeniem. Jeśli jest podana nazwa firmy, warto wpisać jej nazwę lub NIP w Google i sprawdzić, co nam wyskoczy, czy nie znajdziemy niczego podejrzanego. Jeśli ogłoszenie zamieszcza osoba prywatna, tu także nie stoi nic na przeszkodzie, by sprawdzić ją np. w mediach społecznościowych, czy wydaje się godna zaufania. Przede wszystkim jednak pilnujmy swoich interesów i podpisujmy umowy. Tak jak w pracy etatowej nie powinno się rozpoczynać pracy, zanim nie dostaniemy umowy, tak samo w pracy zdalnej – formalności na pierwszym miejscu.  

Do czasu pandemii praca zdalna kojarzona była głównie z wolnymi zawodami i dużymi korporacjami technologicznymi. Z dzisiejszej perspektywy widać, że forma pracy on-line zdała egzamin w wielu różnych sektorach i z powodzeniem będzie stosowana w przyszłości.  

Autorka: Alicja Adamska