Przeskocz do treści
Komfort psychiczny w pracy | RealizujMY się
Przejdź do artykułów z obszaru Praca

Komfort psychiczny w pracy

Praca jest wartością samą w sobie. Dzięki niej realizujemy cele zawodowe, rozwijamy się, zdobywamy doświadczenie, a także co bardzo ważne otrzymujemy wynagrodzenie finansowe. Pracownik/pracowniczka lepiej pracuje, kiedy odczuwa komfort psychiczny. Wzrasta jego efektywność i dobre samopoczucie, co również jest korzyścią dla pracodawcy. Samopoczucie pracownika/pracwniczki w miejscu pracy zależne jest od wielu czynników. Przyjrzyjmy się zatem jak wygląda to z perspektywy osób z niepełnosprawnościami, co jest dla nich ważne, aby czuć się dobrze w pracy, bez względu na charakter wykonywanego zajęcia. 

Atmosfera w miejscu pracy to jeden z najczęściej wymienianych czynników odczuwania zadowolenia w pracy. Według danych statystycznych, w ciągu całego naszego życia spędzamy w pracy aż 99 117 godzin – to równowartość 11 lat i sześciu miesięcy. Dobra atmosfera to coś nie do przecenienia. Sprawia, że pracownikom/pracowniczkom chce się pracować. Motywuje i zapewnia dobre samopoczucie. W 2016 roku, Instytut Gallupa zadał tysiącom pracowników pytania, badając ich poziom satysfakcji zawodowej. Aż połowa z 12 pytań w ankiecie dotyczyła relacji w pracy. To pokazuje, jak ważne dla naszego zadowolenia z życia zawodowego są więzi z osobami, z którymi pracujemy. Jednak nie tylko o zadowolenie tu chodzi – nasze sympatie i antypatie wpływają na wyniki pracy, dlatego warto mieć świadomość, co nami w różnych sytuacjach kieruje. Warto kształtować w sobie umiejętność znajdowania przyjaznych uczuć do ludzi różnych od nas. Trzeba dbać o jakość relacji w firmie. Jak ważne są relacje w pracy obrazuje także raport z badania opracowanego przez Fundację Aktywizacja na temat satysfakcji z pracy. Jak wynika z jego najnowszych wyników, osoby z niepełnosprawnościami w miejscu pracy najwyżej oceniają właśnie relacje (4,41 w skali 1-5). 

Kolejnym ważnym czynnikiem są transparentne i sprawiedliwe zasady, niezbędne dla poczucia komfortu w miejscu pracy. System premiowania powinien być przyznawany w oparciu o jednakowe dla wszystkich kryteria. Chodzi o pewność, że zarobki zależą od jakości pracy i jej wyników. Podobna przejrzystość zasad powinna być stosowana w odniesieniu do realizowanej w miejscu pracy, ścieżki awansu na poszczególne stanowiska. Pracownik musi czuć się sprawiedliwie traktowany, nie powinna mieć miejsca dyskryminacja.  

A jeśli w pracy zaczyna dominować stres, presja i narastająca frustracja? Jaka jest granica, której nie należy przekraczać w trosce o swój komfort psychiczny? Z pewnością granica ta dla każdego z nas znajduje się gdzie indziej. Jedni doskonale znają jej położenie i jej strzegą, a inni mimo dyskomfortu nie podejmują żadnych kroków, by polepszyć swoje sytuację i wręcz przesuwają swoją granicę. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Wśród najczęściej wymienianych wskazuje się lęk o utratę pracy, niską samoocenę, strach przed zmianą, obawę przed zaadoptowaniem się w nowym miejscu pracy i podołaniem nowym obowiązkom. W takiej sytuacji dobrze spojrzeć na problem z innej perspektywy, zasięgnąć opinii kogoś bliskiego. Zmiana pracy to nie koniec świata. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego jaki potencjał w nas drzemie, dopóki nie spróbujemy czegoś nowego. 

Satysfakcja z pracy jest związana z wyższym poziomem zadowolenia z życia i lepszym zdrowiem psychicznym. O tym, jak czujemy się w pracy, nie decyduje wyłącznie wysokość pensji. Znaczenie mają także zaspokojone ambicje, poczucie sensu i możliwość rozwoju. To co dla poprzednich pokoleń nie miało aż takiego znaczenia – komfort psychiczny w pracy, poczucie, że jest się we właściwym miejscu – dziś liczy się coraz bardziej, bo zaczynamy rozumieć na co się to przekłada. 

 

Autorka: Alicja Adamska