Przeskocz do treści
Edukacja online podbija polski internet! | RealizujMY się
Przejdź do artykułów z obszaru Praca

Edukacja online podbija polski internet!

Edukacja online – kontekst 

Nauczanie zdalne stało się z dnia na dzień powszechnie stosowaną formą edukowania wśród dzieci, osób młodych i dorosłych na całym świecie, w tym również w Polsce. W następstwie ograniczeń spowodowanych trwającą już kilka lat pandemią koronawirusa coraz więcej dziedzin naszego codziennego życia przechodzi z przestrzeni offline do przestrzeni online. Wiele można byłoby rozprawiać na temat negatywnych skutków przenoszenia nauki do online, m. in. ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, ryzyko nieuczestniczenia w kursie związane ze słabą jakością połączenia internetowego, czy brak wystarczającej motywacji do zaangażowania się w udział w danym kursie. Jednocześnie, obserwuje się ważne z punktu widzenia samorozwoju człowieka zjawiska, wynikające z możliwości realizowania edukacji online na poziomie wyższym. Wspomniane alternatywy stają się atrakcyjne dla wielu różnych grup docelowych, w tym także osób z niepełnosprawnościami.  

Liczba studentów/ek z niepełnosprawnościami w Polsce z roku na rok rośnie. W dalszym ciągu jest ich jednak mało w stosunku do ogólnej liczby osób z niepełnosprawnościami w kraju – w zależności od źródła podaje się, że w Polsce żyje od 3,5 do 7 milionów osób z niepełnosprawnościami. Aktualnie na uczelniach wyższych studiuje około 1,2 miliona osób wyposażonych w danego rodzaju ograniczenia zdrowotne (Nauka bez barier, 2020). Przedstawione poniżej zalety nauczania online, umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami łatwiejsze wkroczenie w proces edukacji zdalnej, a w dalszej perspektywie zwiększają prawdopodobieństwo odnalezienia satysfakcjonującej pracy.  

Plusy edukacji online 

Wśród kluczowych wartości, jakie niesie ze sobą możliwość kształcenia wyższego w formie online, albo przynajmniej w formie hybrydowej (mieszanej – zarówno offline, jak i online) należy wyodrębnić: 

 • Zdobycie nowej wiedzy  
 • Otrzymanie formalnego potwierdzenia zdobytej wiedzy (np. tytuł magistra, dyplom ukończenia studiów podyplomowych) 
 • Uczestnictwo w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie 
 • Oszczędność czasu (nie trzeba nigdzie dojeżdżać) 
 • Oszczędność pieniędzy (nie trzeba wydawać pieniędzy na dojazd) 
 • Brak konieczności pokonywania barier architektonicznych 
 • Nauka w strefie komfortu (uczymy się z miejsca, które znamy, w którym czujemy się swobodnie i bezpiecznie) 
 • Możliwość łączenia różnych obszarów życia codziennego (tzw. „life work balance”) 
 • Poznanie nowych narzędzi do komunikowania się  (np. miro, slack, zoom, trello i inne) 
 • Synergia: praca zespołowa, dyskusja, przedstawianie własnych poglądów, interaktywność na płaszczyźnie student/ka – wykładowca/czyni 
 • Poznanie nowych osób, networking 
 • Po prostu przełamywanie barier! 

Coraz więcej Uczelni (chociaż dzieje się to w tempie nie tak szybkim jak byśmy sobie tego życzyli) wprowadza na stałe mechanizmy ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie w przestrzeni Szkoły – zarówno online, jak i offline. Wśród przykładowych stosowanych rozwiązań należy wymienić: obecność koordynatora/asystenta ds. dostępności, znoszenie barier architektonicznych, udostępnianie specjalistycznego sprzętu, zapewnianie dostępności wsparcia technicznego, dostępność materiałów dydaktycznych, wsparcie psychologiczne, wyszkolona kadra akademicka oraz inne.  

Przełamywanie barier 

Warto się uczyć, warto korzystać z nowych możliwości technologicznych, jakie są dzisiaj oferowane. Zdobycie wykształcenia wyższego to nie tylko jeden z kluczowych elementów warunkujących o znalezieniu pracy spełniającej nasze oczekiwania, to także poczucie własnej wartości i określenie swojej ścieżki dalszego samorozwoju. Posiadanie specjalistycznej wiedzy, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i pomaga swobodniej poruszać się na rynku pracy. Dlatego, nie bój się, rozwijaj, realizuj swoje marzenia, ponieważ: 

„Wszystko jest możliwe, trzeba tylko wiedzieć o sposobach” (Caroll) 

 

Autorka: ALeksanda Tatko