Przeskocz do treści
Druga edycja badania osób z niepełnosprawnościami: Praca a koronawirus. Czy osoby z niepełnosprawnościami stracą pracę? | RealizujMY się
Przejdź do artykułów z obszaru BadaniaPrzejdź do artykułów z obszaru Wiedza

Druga edycja badania osób z niepełnosprawnościami: Praca a koronawirus. Czy osoby z niepełnosprawnościami stracą pracę?

Przedstawiamy raport z drugiej edycji badania opracowanego przez Fundację Aktywizacja na temat rynku pracy osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii koronawirusa.

W drugiej edycji badania sytuacji zawodowej pracowników z niepełnosprawnościami w czasie pandemii przeprowadzonym przez Fundację Aktywizacja, wzięło udział 367 osób z całej Polski. Badanie przeprowadzone zostało w dniach 14-30 września 2020 r.

Badanie zostało przeprowadzone na tej samej grupie respondentów, którą ankietowano w pierwszej edycji, czyli w kwietniu 2020 r. Dzięki temu można było dokonać porównania wyników i prześledzić dokładniej losy aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii.

 

Kluczowe wyniki badania pokazują, że:

  • 78,8% osób z niepełnosprawnościami utrzymuje zatrudnienie

W grupie osób pracujących:

– spadł odsetek liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z 98% do 94,2%,

– wzrósł odsetek liczby osób zatrudnionych na chronionym rynku pracy z 21% do 24,9%,

– wzrósł odsetek liczby osób, które w wyniku pandemii koronawirusa pracują w mniejszym wymiarze godzin pracy z 22% do 37,5%.

  • 21,2% osób z niepełnosprawnościami nie pracuje

W grupie osób niepracujących:

– 21,8% utraciło zatrudnienie z powodu pandemii,

– 34,6% nie otrzymało nowej umowy po upłynięciu terminu obowiązywania dotychczasowej,

– 82,3% zwolnionych z powodu pandemii utraciło zatrudnienie w wyniku problemów pracodawcy.

 

Link 1: pobierz raport z badania

Link 2: pobierz ciekawe dane porównawcze z pierwszej oraz drugiej edycji badania

 

W wyniku porównania danych obu edycji badania należy stwierdzić, że pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy i utrudnionych warunków świadczenia pracy badane osoby z niepełnosprawnościami wykazują się dużą aktywnością na rynku pracy, a także potrzebą pozostania na nim. Duża motywacja i gotowość do pracy utrzymana mimo niesprzyjających warunków obserwowanych na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy potwierdza skuteczność przeprowadzonego procesu aktywizacyjnego przez Fundację Aktywizacja i wyposażenie objętych nim osób z niepełnosprawnościami w kompetencje niezbędne w obecnej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Jednocześnie patrząc na wysoki wskaźnik utrzymania zatrudnienia przy jednoczesnym obniżeniu jego jakości należy uznać, że pracownicy z niepełnosprawnością wykazują się dużą adaptacyjnością do warunków rynkowych.