Przeskocz do treści
Broszura - Dostępne miejsca pracy | RealizujMY się

W  publikacji Dostępne miejsce pracy przedstawiamy wątki dotyczące dostępnego miejsca pracy pod kątem wybranych czterech grup niepełnosprawności, które charakteryzują się specyficznymi potrzebami w zatrudnieniu. Są to:

  1. osoby niewidome i niedowidzące,
  2. osoby z niepełnosprawnością ruchową,
  3. osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu,
  4. osoby z zaburzeniami psychicznymi.

W przygotowanym opracowaniu ujęliśmy pewne powtarzalne, istotne elementy dotyczące pracy osób z niepełnosprawnością w ogóle, a szczególnie wyżej wymienionych grup.

Pobierz publikację