Przeskocz do treści
Pierwsza edycja badania osób z niepełnosprawnościami: Praca a koronawirus. Czy osoby z niepełnosprawnościami stracą pracę? | RealizujMY się
Przejdź do artykułów z obszaru BadaniaPrzejdź do artykułów z obszaru Wiedza

Pierwsza edycja badania osób z niepełnosprawnościami: Praca a koronawirus. Czy osoby z niepełnosprawnościami stracą pracę?

Premiera pierwszych w Polsce raportów z badań opracowanych przez Fundację Aktywizacja na temat rynku pracy osób z niepełnosprawnościami w czasie epidemii koronawirusa.

W badaniu sytuacji zawodowej pracowników z niepełnosprawnościami w czasie epidemii, przeprowadzonym przez Fundację Aktywizacja, wzięło udział 383 osób z całej Polski. Przeprowadzone zostało w dniach 15- 30 kwietnia br.

Kluczowe wyniki badania pokazują, że:

  • 74,2% pracowników z niepełnosprawnościami utrzymuje zatrudnienie w trakcie epidemii,
  • 18% pracowników, którzy utracili pracę, wskazuje, że powodem była epidemia koronawirusa,
  • 29% pracowników doświadczyło zmian warunków zatrudnienia, w czasie epidemii.

Link 1 : pobierz raport z badania

Link 2: pobierz ciekawe dane z raportu w formie infografiki

Wybuch epidemii koronawirusa jest dużym wyzwaniem dla rynku pracy i stabilności zatrudnienia. Na szczególne zainteresowanie w obecnej sytuacji zasługują  pracownicy z grup defaworyzowanych, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Jak pokazuje przeprowadzone badanie odsetek pracujących osób z niepełnosprawnościami w trakcie trwania epidemii koronawirusa jest relatywnie wysoki i wynosi 73,7%. Mimo wysokiego odsetka osób pracujących 1/3 badanych (29%) doświadczyła zmiany warunków zatrudnienia zaledwie w okresie miesiąca, od rozpoczęcia stanu epidemii koronawirusa w Polsce. Zmiany te dotyczą zmniejszenia wymiaru czasu pracy (22%) , zmiany miejsca wykonywania pracy (20%), a także obniżenia wynagrodzenia za pracę (17%) u badanych osób z niepełnosprawnościami.

Wyraźnie widoczna jest także tendencja do dalszych zmian na rynku pracy – 8% badanym pracownikom z niepełnosprawnościami pracodawcy zapowiedzieli zmiany w przyszłości polegające na zmniejszeniu wymiaru czasu pracy (15%), zmianie miejsca wykonywania pracy (30%) oraz obniżeniu wynagrodzeń za pracę (5%).

Zmiany w zakresie czasu pracy oraz wynagrodzenia są zmianami, które należy jednoznacznie określić jako negatywne. Średnie wynagrodzenie osób z niepełnosprawnością pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy oscyluje wokół kwoty minimalnej, zatem zmiana w jego wysokości na jeszcze niższą może oznaczać poważne ryzyko braku środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, tej grupy pracowników.

Badanie pokazuje również, że 17% badanych z grupy, która jeszcze nie doświadczyła zmian warunków zatrudnienia, zakłada, że one i tak nastąpią, mimo że pracodawca nie informował, że je planuje. Może to świadczyć o tym, że mimo braku zapowiedzi aktualnie obserwowana sytuacja w miejscu pracy wskazuje na ryzyko wystąpienia tego typu zmian.

Należy stwierdzić, że rynek pracy bardzo szybko zareagował na sytuację epidemiczną w Polsce. Pracodawcy podjęli błyskawiczne decyzje, które miały bezpośredni wpływ na pracowników i stabilność ich zatrudnienia.