Przeskocz do treści
Druga edycja badania pracodawców: Praca a koronawirus. Co z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami? | RealizujMY się
Przejdź do artykułów z obszaru Badania

Druga edycja badania pracodawców: Praca a koronawirus. Co z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami?

Premiera pierwszego w Polsce raportu z badania opracowanego przez Fundację Aktywizacja na temat satysfakcji z pracy i jej oddziaływania na życie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Dane przedstawione w raporcie dotyczą 577 osób z niepełnosprawnościami, które weszły na rynek pracy w 2019 i 2020 roku . W grupie ankietowanych znalazło się 468 osób pracujących oraz 109 osób niepracujących. Badanie  zrealizowano w okresie od 01 stycznia 2020 do 28 lutego 2021 r. Jak wynika z najnowszego badania osoby z niepełnosprawnościami najwyżej w miejscu pracy oceniają relacje (4,41 w skali 1-5), a najniżej możliwość podnoszenia kompetencji, autonomii i awansu (2,76 w skali 1-5). Badanie pokazuje widoczne różnice w ocenie satysfakcji z pracy osób z niepełnosprawnościami pomiędzy rynkiem otwartym  a chronionym. Rynek otwarty, w ocenie badanych, wykazuje przewagę nad chronionym w wielu aspektach, w tym w ocenie satysfakcji z pracy, możliwości awansu czy satysfakcji z wynagrodzenia. Kluczowe wyniki badania pokazują również, że:

 • 81% osób z niepełnosprawnościami pracuje po 6 miesiącach od podjęciu pracy,
 • 23% osób z niepełnosprawnościami zrezygnowało z pracy z powodu pogorszenia się stanu zdrowia,
 • 81,8% osób z niepełnosprawnościami pracuje na otwartym rynku pracy,
 • 98% osób z niepełnosprawnościami pracuje w oparciu o umowę o pracę.

Poniżej zaprezentowane są aktualne wyniki poszczególnych obszarów badanych w Barometrze skutecznej aktywizacji:

 • Średni wynik ogółem: 3,72,
 • Stabilność zatrudnienia: 3,62,
 • Warunki pracy: 3,87,
 • Satysfakcja z pracy: 3,83,
 • Kompetencje, autonomia i awans: 2,76,
 • Relacje w miejscu pracy: 4,41,
 • Relacje społeczne: 3,87.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem z badania Barometr skutecznej aktywizacji. Okładka badania Barometr Skutecznej Aktywizacji     POBIERZ: Raport z badania